loggedIn

Women In Music Pt. III

Künstler:
Haim
Erschienen:
2020
Copyright:
(P) ℗ 2020 HAIM Productions Inc., under exclusive licence to Universal Music Operations Limited
Titel:
16 Titel
Nr. Titel Künstler Länge
1. Los Angeles Haim 3:20
2. The Steps Haim 4:07
3. I Know Alone Haim 3:46
4. Up From A Dream Haim 3:17
5. Gasoline Haim 3:13
6. 3am Haim 3:10
7. Don't Wanna Haim 3:21
8. Another Try Haim 3:25
9. Leaning On You Haim 3:21
10. I've Been Down Haim 2:50
11. Man From The Magazine Haim 2:06
12. All That Ever Mattered Haim 2:30
13. FUBT Haim 3:13
14. Now I'm In It (Bonus Track) Haim 3:24
15. Hallelujah (Bonus Track) Haim 3:11
16. Summer Girl (Bonus Track) Haim 3:25